XXVI Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2020-11-20, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Usunięcie z porządku obrad punktu 7: Inf...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu 7: Podj...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu 8: Podj...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu 9: Podj...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ro...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania kom...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Interpelacje Radnych

11.Wolne wnioski i zapytania

12.Zakończenie obrad