XXV Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2020-10-29, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 8:...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)

4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie robót budowlanych i prac restauratorsko-konserwatorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielania do...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

9.Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych

10.Sprawozdanie Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych

11.Informacja Wójta Gminy o pracy miedzy sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

12.Interpelacje Radnych

13.Wolne wnioski i zapytania

14.Zakończenie obrad