XXIV Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2020-09-25, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 12...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Elektromobilności szansą na rozwój Gminy Rawa Mazowiecka"

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "St...)

5.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi do Spraw Oświaty, Kultury i Sportu

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rawa Mazowiecka, w roku szkolnym 2020/2021

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obszarów wsi Rossocha i Soszyce

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka dla fragmentu obszaru położonego w obrębie Chrusty

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 4112E Konopnica – Rawa Mazowiecka w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia dot...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2020-2027

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie 0052 Zakład Doświadczalny Rossocha

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Informacja Wójta Gminy o pracy miedzy sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

14.Interpelacje Radnych

15.Wolne wnioski i zapytania

16.Zakończenie obrad