XXIII Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2020-08-06, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu: P...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu: P...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punku: Po...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu: P...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2020-2022”

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Pr...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XVIII.109.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącz...)

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.136.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka w  sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Rawa Mazowiecka przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Rawa Mazowiecka i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia poro...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

11.Przyjęcie Stanowiska Samorządów Powiatu Rawskiego z okazji 100 – lecia Bitwy Warszawskiej

Głosowanie (Przyjęcie Stanowiska Samorządów Powiatu...)

12.Prezentacja opracowania „Strategia Rozwoju Elektromobilności szansą na rozwój Gminy Rawa Mazowiecka”

13.Informacja Wójta Gminy o pracy miedzy sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

14.Interpelacje Radnych

15.Wolne wnioski i zapytania

16.Zakończenie obrad