XXI Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2020-04-28, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)

4.Sprawozdanie „Ocena zasobów pomocy społecznej”

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania „Ocena zasobów po...)

5.Podjęcie uchwały:

a.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, obręb Ścieki

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

b.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrębów: Nowy Kurzeszyn, Stary Kurzeszyn i Wołucza

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

c.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragment obrębu Helenów

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

d.w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Ska...)

6.Interpelacje Radnych

7.Wolne wnioski i zapytania

8.Zakończenie obrad