XVII Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2019-12-30, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Zmiana kolejności punktów w porządku obr...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 4a...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 4e...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 4f...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 4g...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)

4.Zatwierdzenie Stanowska Komisji Rewizyjnej Rawa Mazowiecka wyrażonego w Protokole Nr II/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.

Głosowanie (Zatwierdzenie Stanowska Komisji Rewizyjn...)

5.Zatwierdzenie Stanowska Komisji Rewizyjnej Rawa Mazowiecka wyrażonego w Protokole Nr III/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.

Głosowanie (Zatwierdzenie Stanowska Komisji Rewizyjn...)

6.Podjęcie uchwały:

a.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyn...)

b.w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

c.zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

d.w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zespołu do spraw Oświaty, Kultury i Sportu w Rawie Mazowieckiej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

e.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

f.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2019 – 2027

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

g.w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rawa Mazowiecka, w roku szkolnym 2019/2020

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

7.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

8.Interpelacje Radnych

9.Wolne wnioski i zapytania

10.Zakończenie obrad