XV Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2019-10-29, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)

4.Podjęcie uchwały:

a)w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

b)w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych: Nr 4153 E w miejscowości Księża Wola i Nr 1316 E w miejscowości Wilkowice

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wstępnego mie...)

c)w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzo...)

d)w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposo...)

e)w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regula...)

f)w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego...)

g)w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargowym

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruc...)

h)w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia komunalnego na rzecz Gminy Miasta Rawa Mazowiecka w związku ze zmianą granic administracyjnych

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego...)

i)w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rawa Mazowiecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

5.Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka wyrażonego w Protokole Nr I/2019 z dnia 26 września 2019 r.

Głosowanie (Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyj...)

6.Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych

7.Sprawozdanie Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych

8.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

9.Interpelacje Radnych

10.Wolne wnioski i zapytania

11.Zakończenie obrad