X Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2019-05-28, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu 4: Podj...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gm...)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gmin...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

5.Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie Gminy Rawa Mazowiecka

6.Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji o pracy Wójta Gminy...)

7.Interpelacje radnych

8.Wolne wnioski i zapytania

9.Zakończenie obrad