IX Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2019-05-14, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego oraz członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie odwołania rad...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewo...)

5.Interpelacje radnych

6.Wolne wnioski i zapytania

7.Zakończenie obrad