VI Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2019-02-22, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji

2.Złożenie ślubowania przez radnego

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad Punktu 5i...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)

5.Podjęcie uchwały:

a)zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie u...)

b)w sprawie udzielania dotacji w 2019 r. na dofinansowanie robót budowlanych i prac restauratorsko-konserwatorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielania dotacji w 2...)

c)w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

d)w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

e)w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odd...)

f)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zby...)

g)w sprawie przystąpienia Gminy Rawa Mazowiecka do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności szansą na rozwój Gminy Rawa Mazowiecka”

Głosowanie (Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy R...)

h)w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka na 2019 rok

Głosowanie (Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pr...)

i)w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)

6.Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka na 2019 rok

7.Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami.

Głosowanie (Przyjęcie informacji o pracy Wójta Gminy...)

8.Interpelacje radnych

9.Wolne wnioski i zapytania

10.Zakończenie obrad