V Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2019-01-28, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji

2.Złożenie ślubowania przez Radnego

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)uchwalenia budżetu na 2019 rok

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na...)

b)wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2019 – 2027

Głosowanie (Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy...)

6.Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji o pracy Wójta Gminy...)

7.Interpelacje radnych

8.Wolne wnioski i zapytania

9.Zakończenie obrad