IV Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2018-12-28, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2018-2027

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

6.Interpelacje radnych

7.Wolne wnioski i zapytania

8.Zakończenie obrad