LVII Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2023-12-29, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad )

3.Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Gmin...)

4.Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Gmi...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody na cmentarzu parafialnym w miejscowości Kurzeszyn

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia po...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Głosowanie (zmiana nr 1 do projektu uchwały )Głosowanie (zmiana nr 2 do projektu uchwały )Głosowanie (zmiana nr 3 do projektu uchwały )Głosowanie (zmiana nr 4 do projektu uchwały )Głosowanie (zmiana nr 5 do projektu uchwały )Głosowanie (zmiana nr 6 do projektu uchwały )Głosowanie (zmiana nr 7 do projektu uchwały )Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2024-2036

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyznania do...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXIII.220.21 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 września 2021 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

12.Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka wyrażonego w Protokole nr XII/2023 z dnia 22.11.2023 r.

Głosowanie (Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyj...)

13.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

14.Interpelacje Radnych

15.Wolne wnioski i zapytania

16.Zakończenie obrad