LVI Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2023-12-07, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

4.Zakończenie obrad