LII Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2023-05-10, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji...)

4.Przyjęcie Sprawozdania „Ocena zasobów pomocy społecznej”

Głosowanie (Przyjęcie Sprawozdania „Ocena zasobów po...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

8.Zakończenie obrad