II Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2018-11-30, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie 2 punktów do porządku obrad...)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Podjęcie uchwały w sprawie: a) powołanie Komisji Rewizyjnej, b) powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, c) powołanie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska, d) powołanie Komisji Gospodarczej i Rozwoju, e) powołanie Komisji do spraw Budżetu.

Głosowanie (Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjne...)Głosowanie (Przegłosowanie wniosku o utworzeniu wspó...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia skł...)Głosowanie (Powołanie Komisji Rewizyjnej)Głosowanie (Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wn...)Głosowanie (Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Pety...)Głosowanie (Ustalenie składu osobowego i przedmiotu...)

5.Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej

Głosowanie (Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia...)

6.Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Rawa Mazowiecka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"

Głosowanie (Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpie...)

7.Interpelacje radnych.

8.Wolne wnioski i zapytania.

9.Zakończenie obrad.