L Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2023-02-09, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

6.Zakończenie obrad