XLVIII Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2022-12-30, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Usunięcie z porządku obrad punktu 10: Po...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu 10: Pod...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad )

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia st...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragment obrębu Helenów

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrębów: Zakład Doświadczalny Rossocha i Bogusławki Małe

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Głosowanie (Wprowadzenie zaproponowanych zmian do pr...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023-2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Str...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

11.Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka wyrażonego w Protokole Nr X/2022 z dn. 16 listopada 2022 r.

Głosowanie (Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyj...)

12.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

13.Interpelacje Radnych

14.Wolne wnioski i zapytania

15.Zakończenie obrad