XLV Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2022-09-30, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad )

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrębów – Boguszyce, Konopnica, Pukinin, Lutkówka i Ścieki

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie 0003 Boguszyce

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2022 – 2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

9.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

10.Interpelacje Radnych

11.Wolne wnioski i zapytania

12.Zakończenie obrad