XLIV Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2022-08-30, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad )

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Delegata Gminy Rawa Mazowiecka na Walne Zebrania Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Delega...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rawa Mazowiecka, w roku szkolnym 2022/2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest równy w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli doradztwa zawodowego, nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka - fragmenty obrębu Pasieka Wałowska Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

10.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

11.Interpelacje Radnych

12.Wolne wnioski i zapytania

13.Zakończenie obrad