XLII Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2022-06-09, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z XL/22 Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27.04.2022 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XL/22 Sesji Rady G...)

4.Przyjęcie protokołu z XLI/22 Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 17.05.2022 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLI/22 Sesji Rady...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej 4109E Kurzeszyn - Janolin w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia dot...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/180/17 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryc...)

9.Zakończenie obrad