XLI Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2022-05-17, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Podjęcie stanowiska w sprawie rozbudowy szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

Głosowanie (Podjęcie stanowiska w sprawie rozbudowy...)

4.Zakończenie obrad