XL Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2022-04-27, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)

4.Sprawozdanie „Ocena zasobów pomocy społecznej”

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania „Ocena zasobów po...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i WPF

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie 0003 Boguszyce

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Zakończenie obrad