XXXVIII Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2022-02-25, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Usunięcie z porządku posiedzenia punktu:...)Głosowanie (Dodanie do porządku posiedzenia punktu:...)Głosowanie (Dodanie do porządku posiedzenia punktu:...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia m...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rawa Mazowiecka, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie, szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie 0016 Konopnica

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka na 2022 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” i przystąpienia do Stowarzyszenia Województwa Łódzkiego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023-2030, określenia szczegółowego trybu i harmonogramu prac oraz trybu konsultacji

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

12.Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka wyrażonego w Protokole nr VII/2021 z dnia 24.11.2021 r.

Głosowanie (Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyj...)

13.Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka za 2021 r.

14.Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka na rok 2022

15.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

16.Interpelacje Radnych

17.Wolne wnioski i zapytania

18.Zakończenie obrady