XXXVII Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2021-12-30, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia m...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Rawie Mazowieckiej wraz z odpowiedzią na skargę

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2021 – 2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy Rawa Mazowiecka, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budż...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Głosowanie (Wniosek Radnego dot. wprowadzenia do pro...)Głosowanie (Zmiana załącznika nr 13: Zwiększenie dot...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2022-2031

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego jednostki pomocniczej w gminie Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyn...)

14.Podjęcie stanowiska w sprawie poparcia działań zapewniających bezpieczeństwo granic Polski

Głosowanie (Podjęcie stanowiska w sprawie poparcia d...)

15.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

16.Interpelacje Radnych

17.Wolne wnioski i zapytania

18.Zakończenie obrad