XXXIV Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2021-10-29, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu: P...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także kryteria i tryb przyznawania nagród

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regula...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie inwestycyjne –„Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy świetlicy integracyjno-kulturalnej w Przewodowicach”

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2021 – 2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

8.Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych

9.Sprawozdanie Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych

10.Zakończenie obrad