XXVIII Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2020-12-29, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gm...)

4.Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady G...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2021 – 2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia ł...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2020 – 2027

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

15.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

16.Interpelacje Radnych

17.Wolne wnioski i zapytania

18.Zakończenie obrad