XXVII Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2020-12-08, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie inwestycyjne – „Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie”

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

4.Wolne wnioski i zapytania

5.Zakończenie obrad